ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และ ศพก. ระดับเขต ครั้งที่ 5/2566