ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ