ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมสัมมนา หลักสูตรการเพิ่มความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผลไม้เพื่อการส่งออก ณ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน