ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมเกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกันยายน (ครั้งที่ 8/2566)