ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน รับการฝึกอบรม โครงการพัฒนานักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1