ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมสัมมนา Year End Conference และการมอบรางวัลผลงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น ประจำปี 2566