ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณแม่น้ำลี้ พื้นที่หมู่ 6 และ 7 ตำบลลี้ อำเภอลี้