ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดลำพูน ประจำปี 2567 เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา