ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมเข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566