ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมโครงการดูแลและพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงและผู้สอนงาน (DOAE Onboarding Program) ระดับเขต ครั้งที่ 1