ข่าวประชาสัมพันธ์

28 พย.66 เกษตรลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2566/67