ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2567✨