ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เตรียมการขับเคลื่อนการพัฒนาไม้ผลอัตลักษณ์ (มะม่วงมหาชนก) ปี 2567“ 🥭