ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน หารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2566/67 ของจังหวัดลำพูน