ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิจารณาการแสดงวิสัยทัศน์สำหรับบุคคลที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ✨