ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียน Young Smart Farmer ลดต้นทุนการผลิตหอมแดงด้วยเทคโนโลยี