ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูนร่วม MOU ชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหารจังหวัดลำพูน?

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหาร จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานโครงการ Lamphun Go Green กิจกรรมที่ว่างสร้างอาหาร ไปยังระดับพื้นที่ทุกอำเภอ ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ของจังหวัดลำพุนให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยนายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติร่วมลงนามพร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประกอบด้วย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน เกษตรจังหวัดลำพูน ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ประมงจังหวัดลำพูน นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน พัฒนาการจังหวัดลำพูน

Leave a Reply