ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567🔥