ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมพิจารณารูปเล่มศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน