ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT North) ทำสกุ๊ปข่าวพิเศษ ตอน การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งจังหวัดลำพูน💦