ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิดพื้นที่เรียนรู้การพัฒนาภูมิทัศน์เกษตรในพื้นที่นาขั้นบันไดและเนินเขาเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและรายได้