ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ระดับจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566✨️