ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ติดตามโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร และโครงการส่งเสริมการใช้แหนแดงทดแทนปุ๋ยเคมี