ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตไม้ผลและไม้ประดับ ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลําพูน