ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมเจริญพุทธมนต์อบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องสักการะพระราชทาน