ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สู่ความยั่งยืน จ.ลำพูน ครั้งที่ 2/2567 ❌🔥