ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมต้อนรับ องคมนตรี พร้อมคณะ และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ