ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ “นายเศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีและคณะ ในการเดินทางมาเปิดเมืองน่าเที่ยวเส้นทาง “เยือนถิ่นหริภุญชัย”