ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมสักการะรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย ภายใต้กิจกรรม “ธรรมยาตราเดินเทสสันตรี (สันถี) ตามวิถีครูบา สู่บุคคลสำคัญของโลก”🙏🏻