ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาองค์กรเกษตรกร ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting