ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน จัดประชุุม MM ประจำเดือนมกราคม 2564

วันที่ 29 มกราคม 2564 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2564 มีการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในปีงบประมาณ 2564 การติดตามงาน วางแผนงานและแลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply