ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 15.45 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน บันทึกวีดีโอรายงานความก้าวหน้าโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยลำพูน ณ ห้องเกษตรจังหวัดลำพูน โดยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การดำเนินงานเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย

Leave a Reply