ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ กรกฎาคม 2563

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อชี้แจงข้อราชการ ติดตามการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งวางแผนในการปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน 2563 ร่วมกัน และบูรณาการงานทั้งกลุ่ม/ฝ่ายและอำเภอ ทั้งนี้ก่อนวาระการประชุม เกษตรจังหวัดลำพูน ได้มอบ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ให้อำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง และอำเภอลี้ อำเภอละ 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานบันทึกข้อมูลและทะเบียนเกษตรกร

Leave a Reply