ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563…เพื่อขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ​ งบประมาณ​รายจ่ายประจำปีงบประมาณ​ 2564

Leave a Reply