ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ประจำปี 2564 พร้อมคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนที่เกี่ยวข้อง ตรวจประเมินผลงานการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันกำแพง ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน กลุ่มแม่บ้านผลิตแหนมหมูสูตรโบราณ แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ส่งขายในพื้นที่และตามคำสั่งซื้อ รวมกลุ่มสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความสุขในชุมชน โดยมีนางกฤษณา กันทะวังส์ เกษตรอำเภอป่าซางและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซางให้การต้อนรับและสนับสนุนข้อมูล

Leave a Reply