ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน ประชุมประจำเดือน MM ตุลาคม 2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเเดือนตุลาคม 2563 มีหัวหน้ากลุ่มฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่ศูนย์อารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม ณ สวนเกษตรบ้านทุ่งตะวัน ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูนมีการชี้แจงข้อราชการและรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ อาทิ การรับ/ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวโครงการตู้เย็นข้างบ้านให้แก่เกษตรกร ผลการดำเนินงานและแจ้งการระบาดของศัตรูพืชในพื้นที่ การติดตามหนี้สินเกษตรกร การย้ายข้าราชการ โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 เป็นต้น

Leave a Reply