ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีทำบุญ ใส่บาตร ฟังธรรม ถวายสังฆทาน ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี