ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน จิตอาสาปลูกพืชผัก ณ บริเวณสำนักงานฯ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวา 16.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน นำข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกพืชผัก ณ แปลงเรียนรู้เกษตรพอเพียง สวนผักปลอดภัย มีการปลูกพืชผัก อาทิ งาดำ มะเขือเทศ ผักกาด ผักบุ้ง มะระ เพื่อนำมาประกอบอาหาร และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

Leave a Reply