ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำพูน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
เป็นประธานในการประชุม

Leave a Reply