ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตร​ลำพูน บูรณาการ​ ร่วมเป็น​คณะกรรมการ​สาธารณ​สุขระดับจังหวัด

วันจันทร์​ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.เกษตรจังหวั​ดลำพูน​ มอบ​หมา​ยให้​ นางสาว​ประหยัด​ มะ​โน​พะ​เส้า​หัวหน้า​กลุ่ม​ยุทธศาสตร์​และ​สารสนเทศ​ เข้าร่วม​ประชุม​คณะกรรมการสาธารณสุข​จังหวัด​ ครั้งที่ 2/2564​ เพื่อขับเคลื่อน​การดำเนินงานด้านการสาธารณสุข​ การจัดการขยะมูลฝอย​ติดเชื้อ การดำ​เนิน​การของผู้ประกอบกิจ​การและผู้สัมผัสอาหาร และการผลิตพืชสมุนไพร พืชผักปลอดภัย​และอินทรีย์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด​ลำพูน นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ​ เป็นประธาน ณ.ห้องดอกป๊าน สำนักงาน​สาธารณสุข​จังหวัด​ลำพูน

Leave a Reply