ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำไยลำพูนน้ำใจสู่ผู้ป่วยโควิด ทีโอเอ อุดหนุน เกษตรคัดสรร พาณิชย์ ไปรษณีย์ เสริม

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ร่วมส่งมอบลำไยจากเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไยตำบลหนองช้างคืน จำนวนกว่า 1.6 ตัน ณ โกดังสุพัฒน์ลำพูน ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ให้แก่ ตัวแทนบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการช่วยอุดหนุนลำไยของเกษตรกรจัดส่งไปมอบให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ใน 6 แห่ง ดังนี้1.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 2.โรงพยาบาลสนามบุษราคัม(เมืองทอง)3.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ4.โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (เด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)5.สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ6.มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนกล่องจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน และการจัดส่งจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

Leave a Reply