ข่าวประชาสัมพันธ์

5 ส สร้างนิสัย กลุ่มยุทธ์เกษตรลำพูน ร่วมใจสร้างสรรค์ห้องทำงานรับปีงบประมาณ 2565

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน นำโดยนางสาวประหยัด มโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรม 5ส จัดห้องทำงานและโต้ะทำงาน มีการเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ ให้สะดวกต่อการใช้งาน ทำความสะอาด เก็บกวาดเพื่อสุขลักษณะที่ดีและสร้างนิสัยรักความสะอาด รวมถึงสร้างบรรยากาศการทำงาน เตรียมพร้อมรับแผนงานโครงการในปีงบประมาณ 2565

Leave a Reply