ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธ์ ประชุมผู้บริหารระดับจังหวัด

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อหารือข้อราชการต่างๆการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 การติดตามการของบลงทุน ปี 2565 และ ปี 2566 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ณห้องทำงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply