ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนประชุม “การขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 เพื่อเตรียมรับความปกติถัดไป (next normal)”

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมรับฟังการประชุม “การขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 เพื่อเตรียมรับความปกติถัดไป (next normal)” โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ได้มอบนโนยายและแนวทางให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบและมีความเข้าใจทิศทางการดำเนินงาน โดยได้รับฟังร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom และ Facebook Live ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

Leave a Reply