ข่าวประชาสัมพันธ์

นวส.กลุ่มพืช ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ปี 64

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสุนทร ตะนาวศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งในงานมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ อาทิเช่น ต้นหว้า ต้นขี้เหล็ก และกิจกรรมการบำรุงรักษาต้นไม้ การตัดแต่งกิ่ง พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง และรดน้ำต้นไม้ ณ บริเวณศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

Leave a Reply