ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เดือน พฤศจิกายน 2564

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล มีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกลกระทรวงมหาดไทย ผ่านโปรแกรม Cisco Jabbe