ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการสัมมนาโรงเรียนเกษตรกร (FFS Online Party) ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 26 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมสัมมนาโรงเรียนเกษตรกร (FFS Online Party) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนงานกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร โดยมีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด