ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนธันวาคม2563

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนธันวาคม 2563 มีการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในปีงบประมาณ 2564 การติดตามงาน วางแผนงานและแลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง) เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply