ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ยินดี เปิดศูนย์เกษตรที่สูง หน่วยย่อยทุ่งหัวช้าง แหล่งเรียนรู้เกษตรครบวงจร

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดศูนย์เรียนรู้และศูนย์ฝึกอบรมด้านการเกษตร เกษตรที่สูง หน่วยย่อยทุ่งหัวช้าง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้โดยมีนายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานในงาน มีนายปรีชา เพ็ชร์เม็ด ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และกิจกรรมของศูนย์ฯ มีผู้เข้าร่วมงาน อาทิ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 เชียงใหม่ เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง เกษตรอำเภอลี้ ธกส.อำเภอทุ่งหัวช้าง ผู้นำชุมชนและพี่น้องเกษตรเกษตรในพื้นที่ เป็นต้น ในงานมีการจัดนิทรรศการและฐานเรียนรู้ด้านการเกษตรจำนวน 10 ฐาน การนำเสนอผลงานด้านการเกษตรและจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่