ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.และผู้บริหารระดับจังหวัด ประชุมแจ้งข้อราชการและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 63

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน
ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อแจ้งข้อราชการ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและเงื่อนไข รวมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานในรอบเดือน สิงหาคม 2563 ร่วมกัน

Leave a Reply